Print this page

Niềm hy vọng của Kitô hữu là nhiệm thể Chúa Giêsu

By Bùi Hữu Thư Tháng 9 10, 2013 6085

Nhân đức hy vọng và cậy trông có lẽ ít được hiểu thấu đáo như đức tin và đức ái, và không bao giờ được nhầm lẫn với sự lạc quan của con người, vì đây chỉ là một tình trạng tâm lý. Đối với một Kitô hữu, đức cậy là chính Chúa Giêsu hiện diện trong Mình Thánh và trong thế gian. Đây là điều Đức Thánh Cha nói sáng nay trong Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Mác-Ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong vài giảng của Ngài: Hy vọng là một ân sủng của Chúa Giêsu; hy vọng là chính Chúa Giêsu và mang danh hiệu của Người. Nhưng không phải là loại hy vọng chúng ta thấy nơi những người thường nhìn vào "một cái ly không đầy" mà cho là đủ – đây chỉ là sự lạc quan" và "lạc quan là một thái độ con người tùy thuộc vào nhiều sự việc.”

Nhắc đến Phúc Âm trong đó Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị tê liệt bàn tay và bị chỉ trích bởi các ký lục và người Pharisêu, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng qua các phép lạ, Chúa Giêsu bầy tỏ cho họ thấy đường lối của họ "không phải là đường lối tự do," Đức Thánh Cha nói: "tự do và hy vọng phải đi đôi với nhau: nếu không có hy vọng thì không có tự do." Và ngài nói là với việc làm của Người, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy quyền năng cải tiến của Người.

Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu, và niềm hy vọng, cải tiến mọi sự. Người là một phép lạ thường xuyên."

Đức Thánh Cha nói: Chúa Kitô thể hiện "phép lạ của sự canh tân" trong Giáo Hội, "trong đời sống của tôi, đời sống các bạn, đời sống chúng ta.” “Chúa Kitô là lý do để chúng ta hy vọng, "và niềm hy vọng này không phai nhạt.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói với các giáo sĩ. Ghi nhận là hơi buồn khi thấy có một "linh mục không có hy vọng,” Ngài nói đẹp biết bao khi thấy có một người vào cuối cuộc đời "không lạc quan nhưng tràn đầy hy vọng.” Ngài tiếp: "Linh mục này đã kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và Dân Chúa. Chúng ta cần có các linh mục đem lại dấu chỉ của niềm hy vọng, để sống trong niềm hy vọng này trong Chúa Giêsu cải tiến tât cả chúng ta.”

Và ngài nhắc đến niềm hy vọng lớn lao Mẹ Maria đã đặt nơi con Mẹ, như gương mẫu để chúng ta noi theo. Ngay trong những giờ phút tối tăm nhất của Mẹ, ngài nói, Mẹ "Vẫn hy vọng, Chính niềm hy vọng này cải tiến tất cả mọi sự.”

Bùi Hữu Thư

Nguồn: http://conggiao.info

 

Rate this item
(0 votes)

Related items